Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

2.726'

Primær drift

2.065'

Årets resultat

1.583'

Aktiver

7.316'

Kortfristede aktiver

5.844'

Egenkapital

6.573'

Afkastningsgrad

28 %

Soliditetsgrad

90 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
08.03.2022
2020
19.02.2021
2019
30.01.2020
2018
28.02.2019
2017
15.03.2018
2016
18.04.2017
2015
21.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.726.2642.393.5932.252.3161.711.4111.368.5322.336.5161.348.7251.610.940
Resultat af primær drift2.065.0701.793.6641.541.0531.112.410780.7051.732.505754.190754.298
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter10.38501.6387.2502.16502802.019
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-30.279-42.699-20.963-8.317-8.254-6.306-2.787-4.278
Resultat før skat2.045.1761.758.4191.526.7541.142.360815.5501.768.140752.2680
Resultat1.583.3241.369.7351.185.728885.798631.6031.366.610571.049568.769
Forslag til udbytte-1.500.000-2.000.0000-500.000-600.000-1.000.00000
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
08.03.2022
2020
19.02.2021
2019
30.01.2020
2018
28.02.2019
2017
15.03.2018
2016
18.04.2017
2015
21.03.2016
Kortfristede varebeholdninger640.0002.018.879150.0002.098.4221.742.177633.087299.8551.614.932
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 388.454296.6542.041.4761.673.600933.1392.392.336710.646188.713
Likvider4.815.1095.082.5086.357.7093.574.7845.288.7643.470.8073.810.3124.613.372
Kortfristede aktiver5.843.5637.398.0418.549.1857.346.8067.964.0806.496.2304.820.8136.417.017
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver1.472.0281.473.529187.84700040.32688.716
Langfristede aktiver1.472.0281.473.529187.84700040.32688.716
Aktiver7.315.5918.871.5708.737.0327.346.8067.964.0806.496.2304.861.1396.505.733
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
08.03.2022
2020
19.02.2021
2019
30.01.2020
2018
28.02.2019
2017
15.03.2018
2016
18.04.2017
2015
21.03.2016
Forslag til udbytte1.500.0002.000.0000500.000600.0001.000.00000
Egenkapital6.572.8616.989.5375.619.8024.934.0744.648.2765.016.6723.650.0623.079.013
Hensatte forpligtelser00000001.829
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser26.750818.53166.0261.843.748994.845229.00860.497133.808
Kortfristede forpligtelser742.7301.882.0333.117.2302.412.7323.315.8041.479.5581.211.0773.424.891
Gældsforpligtelser742.7301.882.0333.117.2302.412.7323.315.8041.479.5581.211.0773.424.891
Forpligtelser742.7301.882.0333.117.2302.412.7323.315.8041.479.5581.211.0773.424.891
Passiver7.315.5918.871.5708.737.0327.346.8067.964.0806.496.2304.861.1396.505.733
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
08.03.2022
2020
19.02.2021
2019
30.01.2020
2018
28.02.2019
2017
15.03.2018
2016
18.04.2017
2015
21.03.2016
Afkastningsgrad 28,2 %20,2 %17,6 %15,1 %9,8 %26,7 %15,5 %11,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 24,1 %19,6 %21,1 %18,0 %13,6 %27,2 %15,6 %18,5 %
Payout-ratio 94,7 %146,0 %Na.56,4 %95,0 %73,2 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 89,8 %78,8 %64,3 %67,2 %58,4 %77,2 %75,1 %47,3 %
Likviditetsgrad 786,8 %393,1 %274,3 %304,5 %240,2 %439,1 %398,1 %187,4 %
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Nordic Trailer A/S for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er hæftelse Ejerforeningen Park Fermé Århus på kr. 41.000.
Beretning
19.03.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-30
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forholdDer er ingen usædvanlige forhold vedrørende årsrapporten for 2022.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Nordic Trailer A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af salg af trailere og opbygning af specialtrailere til transportbranchen.