Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

6.380'

Primær drift

-1.437'

Årets resultat

2.683'

Aktiver

135''

Kortfristede aktiver

34.802'

Egenkapital

135''

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
21.05.2021
2019
02.06.2020
2018
16.05.2019
2017
16.05.2018
2016
30.05.2017
2015
27.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat6.379.8902.404.1701.629.4244.458.36914.376.18611.667.19616.835.47817.716.031
Resultat af primær drift-1.436.979-3.349.749-4.728.390-1.951.3366.683.0244.598.1338.281.3789.534.575
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter623.8772.677.774641.5121.206.435325.6441.006.8101.744.5641.523.591
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-2.057.597-957.336-3.583.180-118.039-2.627.857-522.038-38.223-2.411.497
Resultat før skat2.123.26821.568.0963.478.86510.081.35812.073.56519.809.97021.560.39419.191.162
Resultat2.682.73921.815.2965.085.47310.508.26710.837.33619.207.01318.687.85217.063.216
Forslag til udbytte-2.500.000-10.000.000-6.000.000-8.000.000-8.000.000-8.000.000-12.000.000-12.000.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
21.05.2021
2019
02.06.2020
2018
16.05.2019
2017
16.05.2018
2016
30.05.2017
2015
27.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00004.858.3714.159.1822.255.0253.345.576
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 17.349.45217.633.97011.727.62416.237.63415.511.01521.843.79716.590.24725.934.089
Likvider11.034.76923.405.33658.581.12138.415.45326.288.87414.452.39834.072.96831.606.762
Kortfristede aktiver34.802.30249.612.61072.387.16255.213.33057.091.72556.386.33572.955.58079.701.009
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver100.406.00292.817.89162.740.20171.935.97669.090.81363.110.35661.238.78849.367.354
Materielle aktiver141.242182.431482.017657.4461.430.2071.388.3251.350.391929.159
Langfristede aktiver100.547.24493.000.32263.222.21872.593.42270.521.02064.498.68162.589.17950.296.513
Aktiver135.349.546142.612.932135.609.380127.806.752127.612.745120.885.016135.544.759129.997.522
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
21.05.2021
2019
02.06.2020
2018
16.05.2019
2017
16.05.2018
2016
30.05.2017
2015
27.05.2016
Forslag til udbytte2.500.00010.000.0006.000.0008.000.0008.000.0008.000.00012.000.00012.000.000
Egenkapital134.576.413141.893.674124.879.174126.685.960121.457.906114.618.551131.217.117124.701.278
Hensatte forpligtelser9.00014.000014.00042.00058.00084.26750.368
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser99.506194.596306.313218.3001.205.6713.523.0861.857.5023.087.223
Kortfristede forpligtelser764.133705.25810.187.6971.007.7315.823.5875.825.5174.243.3754.789.501
Gældsforpligtelser764.133705.25810.730.2061.106.7926.112.8396.208.4654.243.3755.245.876
Forpligtelser764.133705.25810.730.2061.106.7926.112.8396.208.4654.243.3755.245.876
Passiver135.349.546142.612.932135.609.380127.806.752127.612.745120.885.016135.544.759129.997.522
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
21.05.2021
2019
02.06.2020
2018
16.05.2019
2017
16.05.2018
2016
30.05.2017
2015
27.05.2016
Afkastningsgrad -1,1 %-2,3 %-3,5 %-1,5 %5,2 %3,8 %6,1 %7,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 2,0 %15,4 %4,1 %8,3 %8,9 %16,8 %14,2 %13,7 %
Payout-ratio 93,2 %45,8 %118,0 %76,1 %73,8 %41,7 %64,2 %70,3 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,4 %99,5 %92,1 %99,1 %95,2 %94,8 %96,8 %95,9 %
Likviditetsgrad 4.554,5 %7.034,7 %710,5 %5.479,0 %980,4 %967,9 %1.719,3 %1.664,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSikkerhedsstillelser over for associerede virksomhederVirksomheden har kautioneret for associerede virksomheders gæld til Sydbank. Kautionen er ubegrænset selvskyldnerkaution. Bankgælden i associerede virksomheder udgør 2.113 kr. pr. 31.12.2022.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Tygesen Company A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet er at drive handel med sko og hermed beslægtede varer enten direkte eller gennem datterselskaber.