Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

5.183'

Primær drift

2.597'

Årets resultat

10.650'

Aktiver

55.617'

Kortfristede aktiver

55.506'

Egenkapital

51.998'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

93 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.11.2020
2018
18.11.2019
2017
31.10.2018
2016
30.11.2017
2015
27.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat5.183.3794.861.4724.856.9125.446.1335.179.3445.331.427
Resultat af primær drift2.596.7492.028.9982.272.5342.725.1482.570.2762.852.763
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter11.078.2542.290.5415.575.664852.348789.293673.528
Finansieringsomkostninger-67.550-64.382-45.388-724.298-1.417.448-734.639
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat13.607.4534.255.1577.802.8102.853.1981.942.1212.791.652
Resultat10.650.4983.265.3906.087.0832.174.4291.481.4142.182.751
Forslag til udbytte-56.500-55.300-54.000-52.9000-101.200
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.11.2020
2018
18.11.2019
2017
31.10.2018
2016
30.11.2017
2015
27.10.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.056.5981.029.141882.921885.340806.452885.736
Likvider3.003.1921.183.5223.082.0371.650.987967.4441.109.647
Kortfristede aktiver55.505.56943.014.31740.249.90233.157.91931.311.66631.316.089
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver81.00081.00081.00081.00081.00081.000
Materielle aktiver30.09142.97735.97167.04886.424121.337
Langfristede aktiver111.091123.977116.971148.048167.424202.337
Aktiver55.616.66043.138.29440.366.87333.305.96731.479.09031.518.426
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.11.2020
2018
18.11.2019
2017
31.10.2018
2016
30.11.2017
2015
27.10.2016
Forslag til udbytte56.50055.30054.00052.9000101.200
Egenkapital51.998.43441.403.23738.191.84732.157.66429.983.23530.453.021
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser106.242146.91886.441112.762118.82498.768
Kortfristede forpligtelser3.618.2261.735.0572.175.0261.148.3031.495.8551.065.405
Gældsforpligtelser3.618.2261.735.0572.175.0261.148.3031.495.8551.065.405
Forpligtelser3.618.2261.735.0572.175.0261.148.3031.495.8551.065.405
Passiver55.616.66043.138.29440.366.87333.305.96731.479.09031.518.426
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.11.2020
2018
18.11.2019
2017
31.10.2018
2016
30.11.2017
2015
27.10.2016
Afkastningsgrad 4,7 %4,7 %5,6 %8,2 %8,2 %9,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 20,5 %7,9 %15,9 %6,8 %4,9 %7,2 %
Payout-ratio 0,5 %1,7 %0,9 %2,4 %Na.4,6 %
Gældsdæknings-nøgletal 3.844,2 %3.151,5 %5.006,9 %376,2 %181,3 %388,3 %
Soliditestgrad 93,5 %96,0 %94,6 %96,6 %95,2 %96,6 %
Likviditetsgrad 1.534,1 %2.479,1 %1.850,5 %2.887,6 %2.093,2 %2.939,4 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Anpartsselskabet Tandlæge Per Stylvig er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Anpartsselskabet Tandlæge Per Stylvig.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Virksomhedens væsentligste aktivitet er at udøve tandlægevirksomhed.