Copied
 
Status: Normal
GENERALKONSULINDE ANNA HEDORF OG GENERALKONSUL FRODE HEDORFS FOND
11721001
Preben Kaas' Vænge 5, 2000 Frederiksberg
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
GENERALKONSULINDE ANNA HEDORF OG GENERALKONSUL FRODE HEDORFS FOND er aktiv indenfor Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910). Fondens formål er at virke til fremme af handel og transportvæsen ved at yde støtte til unge, som ønsker videre uddannelse inden for sådan virksomhed. Fonden kan herudover yde legatportioner til uddannelse på Copenhagen Business School eller Niels Brock, på tilsvarende skoler i provinsen eller i udlandet af mindst 3 måneders varighed samt til gennemførelse af specielle forsknings- eller analyseopgaver. Støtte til sådanne formål uddeles normalt efter ansøgning, men kan efter omstændighederne uddeles uden ansøgning. Legatportionernes størrelse fastsættes af legatbestyrelsen efter dennes skøn i hvert enkelt tilfælde. De i Hedorf A/S, DHL Express (Danmark) A/S og tilsluttede selskaber ansatte personer kan også komme i betragtning som ansøgere.
Tegningsregel
Fonden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
Oplysninger
Dato: 20.10.2020
Status
NORMAL.
Etableret
30.11.1963 (56 år)
Form
Erhvervsdrivende fond (EFO).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
900.000,00 (DKK)
(05.05.1992)
Ansatte
7, 2018 (årsværk: 1)
1, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
1, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
31.03.2020
Bruttoresultat

-158'

Primær drift

-717'

Årets resultat

3.516'

Aktiver

122''

Kortfristede aktiver

3.691'

Egenkapital

121''

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

456 %

Regnskab etc.
20.10.2020
Revision
Underlagt revision.
Revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2019 - 31.12.2019
Offentliggjort: 31.03.2020 (202 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (31.03.2020)
Årsrapport 2018 (08.03.2019)
Årsrapport 2017 (02.03.2018)
Årsrapport 2016 (14.03.2017)
Årsrapport 2015 (29.04.2016)
Statstidende
20.10.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
20.10.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Klaus le Roÿ Topholm 01.02.2018 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Martin Danielsen 19.03.2020 bestyrelsesmedlem
Lars Vinge Frederiksen 19.03.2020 formand
Torben Möger Pedersen 01.03.2018 bestyrelsesmedlem
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Hedorf A/S (CVR 56073817) NORMAL 30.11.1963 100,00% 100,00%