Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

9.590'

Primær drift

5.697'

Årets resultat

4.445'

Aktiver

14.191'

Kortfristede aktiver

13.473'

Egenkapital

8.620'

Afkastningsgrad

40 %

Soliditetsgrad

61 %

Likviditetsgrad

242 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
30.06.2021
2019
31.08.2020
2018
27.05.2019
2017
28.05.2018
2016
02.06.2017
2015
30.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat9.589.5977.314.9727.436.1688.115.0546.740.7246.028.5605.910.1525.960.985
Resultat af primær drift5.696.9404.527.78105.387.0934.033.6513.777.3162.434.3272.169.302
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter69.2660001.20308.99654.115
Finansieringsomkostninger-65.071-103.228-84.963-85.003-56.829-36.480-91.009-54.458
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat5.701.1354.424.5534.489.2375.302.0903.978.0253.740.8362.352.3142.168.959
Resultat4.445.2703.451.1513.499.7084.134.2513.100.3882.917.6981.834.5581.163.443
Forslag til udbytte-5.000.000-3.500.000-3.500.000-3.000.000-3.000.000-3.000.000-4.000.0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
30.06.2021
2019
31.08.2020
2018
27.05.2019
2017
28.05.2018
2016
02.06.2017
2015
30.05.2016
Kortfristede varebeholdninger2.531.8802.427.0902.433.8091.966.7071.870.2091.964.8931.934.3951.939.803
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.925.6363.156.803860.0191.361.6251.502.217958.6571.442.0501.261.443
Likvider8.015.3645.929.4219.186.51710.877.4117.740.6316.264.5915.563.6786.153.225
Kortfristede aktiver13.472.88011.513.31412.480.34514.205.74311.113.0579.188.1418.940.1239.354.471
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver718.104221.392309.571411.15483.169152.934252.199380.964
Langfristede aktiver718.104221.392309.571411.15483.169152.934252.199380.964
Aktiver14.190.98411.734.70612.789.91614.616.89711.196.2269.341.0759.192.3229.735.435
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
30.06.2021
2019
31.08.2020
2018
27.05.2019
2017
28.05.2018
2016
02.06.2017
2015
30.05.2016
Forslag til udbytte5.000.0003.500.0003.500.0003.000.0003.000.0003.000.0004.000.0000
Egenkapital8.620.0497.674.7787.723.6287.223.9206.089.6695.989.2817.071.5835.237.025
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00116.07936.4870000
Leverandører af varer og tjenesteydelser336.806145.333304.205585.166305.979542.782598.077201.586
Kortfristede forpligtelser5.570.9354.059.9284.950.2097.356.4905.106.5573.351.7942.120.7394.498.410
Gældsforpligtelser5.570.9354.059.9285.066.2887.392.9775.106.5573.351.7942.120.7394.498.410
Forpligtelser5.570.9354.059.9285.066.2887.392.9775.106.5573.351.7942.120.7394.498.410
Passiver14.190.98411.734.70612.789.91614.616.89711.196.2269.341.0759.192.3229.735.435
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
30.06.2021
2019
31.08.2020
2018
27.05.2019
2017
28.05.2018
2016
02.06.2017
2015
30.05.2016
Afkastningsgrad 40,1 %38,6 %Na.36,9 %36,0 %40,4 %26,5 %22,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 51,6 %45,0 %45,3 %57,2 %50,9 %48,7 %25,9 %22,2 %
Payout-ratio 112,5 %101,4 %100,0 %72,6 %96,8 %102,8 %218,0 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 8.755,0 %4.386,2 %Na.6.337,5 %7.097,9 %10.354,5 %2.674,8 %3.983,4 %
Soliditestgrad 60,7 %65,4 %60,4 %49,4 %54,4 %64,1 %76,9 %53,8 %
Likviditetsgrad 241,8 %283,6 %252,1 %193,1 %217,6 %274,1 %421,6 %208,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Walter Schnorrer ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i lighed med tidligere år i køb, salg og produktion af svejseudstyr og tilknyttede produkter.