Copied

Status: Normal
HERLØVGAARD ApS
11190987
Dømmestrupvej 54, 5792 Årslev
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
HERLØVGAARD ApS er aktiv indenfor Udlejning af erhvervsejendomme (682040). Selskabets formål er at drive landbrugsdrift fra den af selskabet ejede ejendom, matr.nr. 8 a Dømmestrup By, Nr. Lyndelse, beliggende Dømmestrupvej 54, 5792 Årslev.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør. Selskabet kan ikke tegnes uden om landmanden.
Oplysninger
Dato: 31.05.2023
Status
NORMAL.
Etableret
01.09.1987 (32 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
125.000,00 (DKK)
(28.06.1996)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 100 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

71.911

Primær drift

56.911

Årets resultat

27.718

Aktiver

7.668'

Kortfristede aktiver

323'

Egenkapital

3.088'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

40 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
31.05.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (5 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (25.05.2022)
Årsrapport 2020 (18.06.2021)
Årsrapport 2019 (26.03.2020)
Årsrapport 2018 (21.05.2019)
Årsrapport 2017 (22.05.2018)
Årsrapport 2016 (22.05.2017)
Årsrapport 2015 (30.05.2016)
Statstidende
31.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
31.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Sanne Lundsgaard Rasmussen 12.05.2000 direktion
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
A/S PSE NR. 1680 (CVR 10080371) OPLØSTEFTERFUSION 01.09.1987
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Ingen nuværende registrering.